Nasze usługi geodezyjne

  • Sporządzanie map do celów projektowych (raster, wektor)
  • Tyczenie obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu
  • Inwentaryzacje powykonawcze
  • Podziały nieruchomości
  • Wznowienia granic nieruchomości
  • Pomiary objętości mas ziemnych
  • Inne pomiary specjalne
  • Numeryczny model terenu (DTM)
  • Mapy numeryczne (dwg, dgn, dxf)
  • Transformacje i kalibracje rastrów